Falownik należy instalować na ścianie wykonanej z materiału dobrze przewodzącego ciepło np. z metalu.

 Nie dopuszczaj do przedostania się do wnętrza falownika ciał obcych: kawałków przewodów, metalowych odprysków, pyłu itp.

 Instaluj falownik w pomieszczeniu, które umożliwi spełnienie wymagań zawartych w rozdziale 4.

 Falownik należy instalować na pionowej ścianie, która nie przenosi wibracji.

 Nie instaluj i nie obsługuj falownika, który jest uszkodzony lub niekompletny.

 Falownik należy instalować w pomieszczeniach, które nie są nasłonecznione oraz są dobrze wentylowane. Należy unikać otoczenia, które ma tendencje do utrzymywania się wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności albo kondensacji rosy, gromadzenia pyłów, gazów powodujących korozję, pożary, eksplozje oraz rozpylonych obłoków agresywnych cieczy.

Nie stosowanie się do powyższych uwag grozi niebezpieczeństwem powstania pożaru i uszkodzeniem falownika.

 

Falownik powinien być zamontowany na pionowej, ognioodpornej ścianie w celu zapobiegnięcia nadmiernemu nagrzewaniu się falownika oraz pożarowi. Ze względu na możliwość dostania się do jego wnętrza ciał obcych powinien być umieszczony w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub równoważnej. W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia falownika należy zachować odpowiednie odległości od jego ścianek bocznych.

UWAGA: Falownik należy instalować pionowo.
Nie instaluj falownika poziomo np. na podłodze.

Podczas instalowania falownika należy zabezpieczyć wszystkie otwory wentylacyjne przed przedostawaniem się przez nie ciał obcych do wnętrza falownika.

 

Należy sprawdzić temperaturę otoczenia (-10st. C do 40st. C). Przy 50st. C należy zmniejszyć częstotliwości impulsowania, do co najwyżej 2,1kHz, obniżyć prąd wyjściowy, do co najwyżej 80% prądu znamionowego i zdjąć wierzchnią przykrywkę pokazaną na rys. powyżej.

Wysoka temperatura skraca żywotność falownika. Urządzenia będące źródłem ciepła należy instalować możliwie jak najdalej od falownika. Przy instalowaniu falownika w skrzynce temperatura wokół falownika powinna utrzymywać się na wyżej wymienionym poziomie należy, więc dokładnie rozważyć sprawę chłodzenia i wentylacji.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info