Bezwzględnie dokonaj uziemienia urządzenia.

 Instalacja elektryczna musi być wykonana przez doświadczonego elektryka.

 Doprowadzaj przewody po upewnieniu się, że odłączone jest źródło zasilania.

 Doprowadzaj przewody do falownika po jego zamocowaniu.

Nie stosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi niebezpieczeństwem powstania pożaru i uszkodzeniem falownik.

 

 Upewnij się, że napięcie zasilania jest prawidłowe:
1 - / 3- fazowe, 200-240V, 50-60Hz (do mocy 2,2kW),
3 - fazowe, 200-240V, 50-60Hz (do mocy 7,5kW),
3 - fazowe 380-460V, 50-60Hz.

 Nie doprowadzaj napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (U, V, W).

 Przymocować przewody elektryczne do listwy zaciskowej śrubami, przykręcając je właściwym momentem. Sprawdzić czy śruby nie są luźne.

 Przemienniki częstotliwości z filtrami CE (filtry RFI) i ekranowanymi przewodami zasilającymi mają duży prąd upływu doziemnego (szczególnie w momencie włączania). Może to spowodować nieumyślne wyzwolenie wyłącznika. Należy używać wyłączników reagujących na prądy gładkie i o szybkim działaniu. Mogą być użyte inne zabezpieczenia niezależnie od wspomnianych wyłączników. Wyłączniki reagujące na prąd upływu nie są w tym przypadku wystarczającym zabezpieczeniem przed bezpośrednim dotykiem.

 Zastosuj bezpieczniki w obwodzie sterującym.

Nie stosowanie się do powyższych uwag grozi niebezpieczeństwem powstania pożaru i uszkodzeniem falownika.

 

Listwy zasilająca falownik L100

 

• Napięcie zasilania podłączaj tylko i wyłącznie do zacisków L1, L2, L3/N.
• Nie podłączaj żadnych przewodów do nie opisanych zacisków górnej listwy.
• W przypadku przyłączenia kilku silników, każdy z nich powinien mieć przekaźnik termiczny.
• W zależności od liczby faz napięcie zasilania podłącz w następujący sposób:
         Zasilanie jednofazowe...................zaciski L1, L3/N (typ -NFE)
         Zasilanie trójfazowe......................zaciski L1, L2, L3/N (typ -HFE)
• Nie zdejmuj zwory pomiędzy zaciskami (+1) i (+).

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info