Symbol zacisku Funkcja zacisku Opis
FW (00) Bieg w przód
 
RV (01) Bieg w tył
CF1 (02) Nastawa wielu poziomów prędkości 1
 
CF2 (03) 2
CF3 (04) 3
CF4 (05) 4
JG (06) Praca chwilowa Praca chwilowa w celu nastawienia maszyny roboczej
PTC (19) Termistor PTC Zabezpieczenie cieplne Zacisk do podłączenia zewnętrznego termistora. Wspólnym zaciskiem jest L. 
AT (16) Uaktywnienie wejścia OI Przełącznik rodzaju analogowego sygnału wejściowego. Kiedy podane jest ON, to aktywny jest sygnał prądowy podany na zaciski [OI] - [L]
2CH (09) Drugi czas przyspieszania i zwalniania Kiedy na zacisk podany jest sygnał ON, to uaktywnione będą drugie czasy przyspieszania i zwalniania.
FRS (11) Bieg swobodny Kiedy na zacisk jest podany sygnał ON, to po zdjęciu rozkazu ruchu silnik zatrzyma się swobodnym wybiegiem.
EXT (12) Wyłącznik zewnętrzny Kiedy podany jest sygnał ON, to następuje zablokowanie falownika i wyświetlenie komunikatu błędu E12.
USP (13) Zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem Kiedy podany jest sygnał ON, to niemożliwe będzie samoczynne uruchomienie silnika po załączeniu napięcia zasilania przy podtrzymywanym rozkazie ruchu.
RS (18) Zerowanie (RESET) Kiedy podany jest sygnał ON to zostanie skasowana blokada falownika. Jeżeli rozkaz będzie zadany w trakcie pracy falownika to spowoduje to zdjęcie rozkazu ruchu (w przypadku sterowania z pulpitu cyfrowego).
SFT (15) Zablokowanie nastaw Kiedy podany jest sygnał ON to nastawy falownika są zablokowane i nie można ich modyfikować.
P24 Wspólne źródło zasilania 24V Wewnętrzne źródło zasilania dla wejść uniwersalnych.

 

Symbol zacisku Funkcja zacisku Opis
H Zasilanie wejścia sterowania częstotliwością
 
O Sygnał napięciowy sterowania częstotliwością
OI Sygnał prądowy sterowania częstotliwością Uwaga:  Jeżeli funkcja [AT]  nie jest przyporządkowana jednemu z zacisków wejściowych to nie możesz wykorzystywać napięciowego i prądowego sterowania częstotliwością. Jeżeli chcesz sterować częstotliwością za pomocą wejścia napięciowego lub prądowego to upewnij się że funkcja [AT] jest ustawiona na jednym z wejść.
L Zacisk wspólny dla sterowania częstotliwości
FM Wyjście monitorujące

• Analogowe monitorowanie częstotliwości wyjściowej.

• Cyfrowe monitorowanie częstotliwości wyjściowej.

• Analogowe monitorowanie prądu wyjściowego.

FA1 (01) FA2 (02) Sygnał osiągnięcia (przekroczenia) częstotliwości
 

Parametry wyjść na tranzystorach z otwartym kolektorem: Maksymalnie 27V napięcia stałego przy maksymalnej obciążalności 50mA

RUN (00) Sygnalizacja ruchu Sygnalizowany jest  gdy  częstotliwość  na wyjściu falownika jest większa od zera.
OL (03) Sygnalizacja przeciążenia Sygnalizowany jest stan,  gdy prąd silnika jest większy od ustawionej wartości.
OD (04) Sygnalizacja uchybu regulatora PID Sygnalizowany jest przypadek, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną a  sygnałem  sprzężenia  zwrotnego jest większy od wartości ustawionej w regulatorze PID.
AL (05) Sygnalizacja alarmu Sygnalizowany jest stan awarii falownika.
CM2 Zacisk wspólny dla wyjść Wspólny zacisk dla programowanych wyjść tranzystorowych. Zacisk ten jest odizolowany od zacisku L.
AL0 Sygnał wyjściowy alarmu Stan normalny: AL0 - AL1 zamknięty. Alarm: AL0 - AL1 otwarty

Obciążalność:
250V AC 2,5A
dla obc. czynnego 0,2A
dla cos(fi) = 0,4

30V DC 3,0A
dla obc. czynnego 0,7A
dla cos(fi) = 0,4

Obciążenie minimalne:
100V AC 10mA
5V DC 100mA
AL1
AL2

Uwaga: Styki 11 oraz 12 są standardowo inicjowane jako „normalnie otwarte". Jeżeli potrzeba styków „normalnie zamkniętych" to należy to ustawić za pomocą parametrów [C| 31] i [C| 32].

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info