Pozycja Specyfikacja generalna
Stopień ochrony *1 IP20
Metoda sterowania Sterowanie przez Modulację Szerokości Impulsów (PWM)
Częstotliwość impulsowania 2kHz do 14kHz (nastawa fabryczna: 5kHz)
Częstotliwość wyjściowa *4 0.5 do 400 Hz
Dokładność zadawania częstotliwości

Zadawanie cyfrowe: 0.01% częstotliwości maksymalnej

Zadawanie analogowe: 0.1% częstotliwości maksymalnej (25 C ± 10 C)

Rozdzielczość zadawanej częstot.

Cyfrowo: 0.1 Hz;

Analogowo: częstotliwość maksymalna/1000

Charakterystyka sterowania U/f Sterowanie U/f stałomomentowe oraz zmiennomomentowe
Dopuszczalne przeciążenie 150% prądu znamionowego przez 1 minutę
Czas przyspieszania/zwalniania 0.01 do 3000 sekund, liniowo i po krzywej-S
Sygnały wejściowe Zadawa nie częstotliwości Panel sterowniczy Wartość ustawiana przyciskami Góra/Dół
Potencjometr Ustawienie analogowe
Sygnał zewnętrzny 0 do 10 VDC (impedancja wejściowa 10kW), 4 do 20 mA (imped-ancja wejściowa 250W), Potencjometr (1k do 2kW, 2W)
FWD/ REV Bieg Panel sterowniczy Praca/Stop (Bieg w przód/tył zmieniany komendą)
Sygnał zewnętrzny Bieg w przód/stop, bieg w tył/stop
Wejścia binarne na listwie sterującej FW (bieg w przód), RV (bieg w tył), CF1~CF4 (wielopoziomowa nastawa prędkości), JG (bieg próbny), DB (hamowanie), SET (nastawy dla drugiego silnika), 2CH (drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT (zewnętrzna blokada), USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT (blokada nastaw), AT (wybór sygnału analogowego), RS (reset), TH (zabezpieczenie termiczne), STA (start), STP (stop), F/R (bieg w przód/tył), PID (blokada PID), PIDC (PID reset), UP (motopotencjometr - góra), DWN (motopotencjometr - dół), UDC (zdalne czyszczenie danych), OPE (operator control), ADD (dodawanie częstotliwości), F-TM (zmiana źródła sterowania)
Sygnały wyjściowe Wyjścia binarne na listwie sterującej RUN (sygnalizacja ruchu), FA1,2 (sygnał osiągnięcia/przekroczenia częstotliwości), OL (sygnalizacja przeciążenia prądem), OD (sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu), AL (sygnał alarmu), Dc (wykrycie odłączenia wejściowego sygnału analogowego), FBV (PID two-stage control output), NDc (wykrycie sygnału komunikacji sieciowej), LOG (wyjście binarne (wynik funkcji logicznej))
Wyjścia analogowe wyjście PWM; analogowe monitorowanie częstotliwości, analogowe monitorowanie prądu silnika, cyfrowe monitorowanie częstotliwości.
Zaciski wyjściowe na listwie ALARM aktywne kiedy wystąpuje blokada falownika i na wyświetlaczu prezenowany jest kod błędu (1C styki, normalnie otwarte bądź normalnie zamknięte)
Pozostałe funkcje Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie częstotliwości wyjściowej (órna i dolna granica), 16 poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości, dostrajanie częstotliwości poczatkowej, zmiana częstotliwości impulsowania (2 do 14 kHz), pasmo częstotliwości zabronionej, gain and bias setting, bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, retry function, historia błędów, 2 zestawy nastaw, sterowanie pracą wentylatora
Funkcje zabezpieczeń Nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, przed pracą przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze, błąd CPU, błąd pamięci, wykrycie zwarcia przy uruchomieniu, błąd komunikacji, termiczne (termistor silnika)
Środowi sko pracy Temperatura Pracy: -10 do 40 C (*10) / Przechowywania: -25 do 70 C
Wilgotność Wilgotność 20 do 90% (bez kondensacji pary)
Drgania *12 5.9 m/s2 (0.6G), 10 do 55 Hz
Położenie Wysokość do 1,000 m. n.p.m. , wewnątrz (bez żrących gazów, kurzu, pyłów)
Kolor obudowy Niebieski (DIC 14 Wersja nr 436)
Opcje Zdalny panel sterowania, cyfrowy panel z funkcją kopiowania, ekranowane przewody łączeniowe, jednostka hamująca, rezystor hamujacy, dławik sieciowy, dławik silnikowy, filtry przeciwzakłóceniowe, przystosowanie do montażu na szynie DIN

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info