Model SBE
NES1-002-SBE NES1-004-SBE NES1-007-SBE NES1-015-SBE NES1-022-SBE
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Maksymalna moc współpracującego silnika (kW) *1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2
Znamionowe napięcie zasilania 1 -fazowe 200V-15% do 240V +10%, 50/60 Hz ± 5%
Znamionowy prąd wejściowy (A) 3,1 5,8 9,0 16,0 22,5
Znamionowe napięcie wyjściowe *2 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalne do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0
Przybliżony moment hamowania w % znam. momentu napędowego (najkrótszy czas zatrzym. od 50/60 Hz) *3 50% 20 do 40%
Waga (kg) 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3
Wymiary (mm) szerokość 068 108
wysokość 128
głębokość 076 91 096 107 125
Stopień ochrony (JISC 0920, IEC 60529) IP20
Metoda sterowania Sterowanie przez Modulację Szerokości Impulsów (PWM)
Częstotliwość impulsowania Od 2 kHz do 15 kHz (przy dużej nastawie częstotliwości impulsowania występuje zjawisko deratingu prądu znamionowego wejściowego i temperatury otoczenia)
Częstotliwość wyjściowa *4 0,01 do 400 Hz
Dokładność zadawania częstotliwości *5 Zadawanie cyfrowe: ±0,01% częstotliwości maksymalnej; Zadawanie analogowe:± 0,4% częstotliwości maksymalnej (25°C ± 10°C)
Rozdzielczość zadawanej częstotliwości Cyfrowo: 0,01 Hz; Analogowo: częstotliwość maksymalna/1000
Charakterystyka sterowania U/f Sterowanie U/f stałomomentowe oraz zmiennomomentowe
Dopuszczalne przeciążenie 150% prądu znamionowego przez 60 s
Czas przyspieszania/zwalniania 0,00 do 3600 s (liniowo lub po krzywej), przełączanie 2-gich czasów przyśp. / zwaln.
Moment początkowy 100% przy 6 Hz
Sygnały wejściowe Zadawanie częstotliwości Panel sterowniczy Brak możliwości nastawy
Potencjometr Ustawienie analogowe
Sygnał zewnętrzny 1 wejście wspólne napięcie/prąd 0 do 10 V DC (impedancja wejściowa 10 kO), 0 do 20 mA (impedancja wejściowa 250 O), Potencjometr (1 kO do 2 kO, 2 W) sygnał przełączalny za pomocą mikroprzełącznika
FWD/ REV Bieg Panel sterowniczy 1 przycisk wielofunkcyjny: Praca/Stop/Reset (Bieg do przodu)
Sygnał zewnętrzny Bieg w przód/stop, bieg w tył/stop
Wejścia binarne na listwie sterującej 5 wejść programowalnych. Funkcja wejścia wybierana z poniższej listy: FW (Rozkaz ruchu. Bieg w prawo/Zatrzymanie), SF1 (Wielopoziomowa nastawa prędkości-priorytet niższego wejścia bit 0), SF2 (Wielopoziomowa nastawa prędkości-priorytet niższego wejścia bit1),SF3 (Wielopoz.nast.prędk. piorytet niższego wejścia bit2), CF1 (Wielopoz. nastawa prędkości bit0), CF2 (Wielopoz. nastawa prędkości bit1) ,CF3 (Wielopoz. nastawa prędkości bit2), Jg (Bieg próbny),RV (Rozkaz ruchu, Bieg w lewo/Zatrzymanie), OPE (Wymuszenie sterowania A01/A02 z panela), DB (hamowanie dynamiczne DC), UP (Motopotencjometr : podwyższanie prędkości), DWN (Motopotencjometr: obniżanie prędkości), UDC (Czyszczenie pamięci motopotencjometru),SET (Aktywowanie 2-go zestawu parametrów), 2CH( 2-zestaw czasów przyspieszania/zwalnia, FRS (Wolny wybieg), OLR (Ograniczenie przeciążenia), EXT (Zewnętrzny sygnał błędu), ADD (Częstotliwość dodawana do częstotl. zadanej), USP (Zabez. przed samoczynnym rozruchem), F-TM (Wymuszenie sterowania A01/A02 z listwy), SFT (Blokada nastaw), KHC (Kasowanie licznika energii zużytej), RS (Kasowanie blokady falownika), AHD (Komenda utrzymania sygnału analogowego), HLD (Komenda utrzymania częstotliwości wyj.), STA (Funkcja"3 przewodów"-Załączanie impulsowe), STP (Funkcja"3 przewodów"-Zatrzymanie impulsowe),F/R (Funkcja"3 przewodów"-Zmiana kierunku"), ROK (Pozwolenie na bieg silnika), DISP (Wymuszenie wyświetlania wybranego parametru), PID (Blokada regulatora PID), PIDC (Kasowanie wartości części całkującej reg. PID)
Sygnały wyjściowe Wyjścia binarne na listwie sterującej 1 wyjście programowalne tranzystorowe typu "otwarty kolektor", 1 wyjście przekaźnikowe (typu 1C). Funkcja wyjścia wybierana z poniższej listy: RUN (Sygnalizacja biegu silnika), LOG1 (Wynik operacji logicznej 1), FA1 (Sygnał osiągnięcia poziomu częst. Typ1-Stała częst.), FR (Sygnalizacja obecności komendy biegu), FA2 (Sygnał osiągnięcia poz. częst. Typ2-Przekrocz.częst.), OHF (Sygnalizacja przegrzania radiatora), OL (Sygnalizacja przeciążenia prądem 1) LOC (Sygnalizacja niedociążenia), OD (Sygnalizacja przekroczenia poziomu uchybu w reg.PID), IRDY ( Sygnalizacja gotowości falownika), AL. (Sygnał alarmowy) FWR (Sygnalizacja biegu w prawo), FA3 (Sygnał osiągnięcia poziomu częst.Typ3-Równa częst.), RVR (Sygnalizacja biegu w lewo), UV(Stan podnapięciowy), MJA (Sygnalizacja błędów podstawowych), RNT (Sygnalizacja przekroczenia czasu pracy silnika), WCO (Ograniczenie komperatora sygału, ONT (Sygnalizacja przekroczenia czasu zasilania silnika) napięciowego O), THM (Sygnał ostrzeżenia termicznego), FREF (Sygnalizacja ustawienia źródła, zadawania częstotliwości na panel), ZS (Detekcja prędkości zerowej), REF(Sygnalizacja ustawienia źródła, zadawania rozkazu ruchu z panela), ODc (Wykrycie zaniku syg. analogowego napięciowego O), SeTm (Wybrano zestaw param. dla 2-go silnika), FBV (Sygnał zał. dodatkowy układ napędowy przy reg. PID), NDc (Sygnał przerwania pracy sieciowej falownika)
Wyjście analogowe Sygnał wyjściowy PWM wybór monitorowanej wielkości pomiędzy: częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, napięcie na wyjściu, stopień obciążenia termicznego, częstotliwość LAD; Sygnał wyjściowy cyfrowy (modulacja częstotliwości) wybór monitorowanej wielkości pomiędzy: częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy
Zaciski wyjściowe na listwie ALARM Aktywne, kiedy występuje blokada falownika i na wyświetlaczu prezentowany jest kod błędu (1C styki, normalnie otwarte bądź normalnie zamknięte)
Lista funkcji Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie częstotliwości wyjściowej (górna i dolna granica), 8 poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości, dostrajanie częstotliwości początkowej, zmiana częstotliwości impulsowania (2 do 15 kHz), pasmo częstotliwości zabronionej, bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, funkcja ponownego rozruchu, historia błędów, 2 zestawy nastaw, funkcja uśpienia PID
Funkcje zabezpieczeń Blokada zab. przy przeciążeniu, wykrycie zwarcia na wyjściu po załączeniu zasilania, brak fazy na wyjściu, zabezpieczenie termiczne, nadnapięciowe, nadmierny wzrost napięcia zasilania, stan podnapięciowy, przegrzania modułu, błąd przekładnika prądowego, błąd napędu, błąd EEPROM, błąd CPU, błąd urządzenia zewnętrznego, błąd komunikacji MODBUS

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info