Model HF
WJ200-004-HF WJ200-007-HF WJ200-015-HF WJ200-022-HF WJ200-030-HF
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Maksymalna moc współpracującego silnika (kW) CT 0,4 0,75 1,5 2,2 3
VT 0,75 1,5 2,2 3 4
Znamionowe napięcie zasilania 3-fazowe: 380V-15% + 480V+10%, f=50/60Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe 3-fazowe: 380+460V (w powiazaniu z napieciem zasilania)
Znamionowy prąd wejściowy (A) CT 1,8 3,6 5,2 6,5 7,7
VT 2,1 4,3 5,9 8,1 9,4
Znamionowy prąd wyjściowy (A) CT 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2
VT 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8
Dopuszczalne przeciążenie prądowe CT: 150 % prądu znamionowego przez 60s, VT: 120% prądu znamionowego przez 60s
Moment rozruchowy 200% przy 0,5Hz (SLV)
Hamowanie Odzyskowe, Min. rezyst. opor. ham. 180 100
Prądem stałym Nastawa siły hamowania, czas i prędkość do załączenia hamowania DC
Wymiary [mm] Szerokość 108 108
Wysokość 128 128
Głębokość 143,5 170,5
Masa ( kg ) 1,5 1,6 1,8 1,9

 

Model HF
WJ200-040-HF WJ200-055-HF WJ200-075-HF WJ200-110-HF WJ200-150-HF
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Maksymalna moc współpracującego silnika (kW) CT 4 5,5 7,5 11 15
VT 5,5 7,5 11 15 18,5
Znamionowe napięcie zasilania 3-fazowe: 380V-15% + 480V+10%, f=50/60Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe 3-fazowe: 380+460V (w powiazaniu z napieciem zasilania)
Znamionowy prąd wejściowy (A) CT 11 16,9 18,8 29,4 35,9
VT 13,3 20 24 38 44
Znamionowy prąd wyjściowy (A) CT 9,2 14,8 18 24 31
VT 11,1 17,5 23 31 38
Dopuszczalne przeciążenie prądowe CT: 150 % prądu znamionowego przez 60s, VT: 120% prądu znamionowego przez 60s
Moment rozruchowy 200% przy 0,5Hz (SLV)
Hamowanie Odzyskowe, Min. rezyst. opor. ham. 100 70 35
Prądem stałym Nastawa siły hamowania, czas i prędkość do załączenia hamowania DC
Wymiary [mm] Szerokość 140 140 180
Wysokość 128 260 295
Głębokość 170,5 155 175
Masa ( kg ) 2,1 3,5 4,7 5,2

 

Parametry sygnału wyjściowego falownika
Częstotliwość wyjściowa 0.1 - 400Hz
Charakterystyka sterowania U/f Stałomomentowa lub o momencie zredukowanym
oraz sterowanie wektorowe (SLV).
Nastawa częstotliwości Panel Cyfrowy Przyciski ▲ ▼
Sygnał analogowy 0-10V, 4-20mA, potencjometr 1kΩ, 2W
Sieć  RS485-ModBus RTU
Dokładność regulacji częstotliwości wyjściowej Cyfrowa ±0.01% fmax (częstotlowości maksymalnej)
Analogowa ±0.2% fmax (częstotliwości maksymalnej)
Rozdzielczość częstotliwości Nastawa cyfrowa - 0.01Hz
Nastawa analogowa fmax/1000
Ograniczenie częstotliwości wyjściowej Programowane poziomy od dołu i góry.
Czas przyspieszania i zwalniania Od 0,1s do 3600s wg charakterystyki liniowej
lub nieliniowej. Dostępne dwa zestawy nastaw.

 

Listwa sterująca / wybrane funkcje
Wejścia

FW - bieg w przód start/stop,

TH - funkcja termistora,

OPE - wymuszanie skr.częst. i rozkaz ruchu z pulpitu falownika,

F-TM - wymuszanie skr.częst. i rozkaz ruchu zlistwy zaciskowej,

RV - bieg w tył start/stop,

FRS - wybieg,

EXT - wyłącznik zewnętrzny,

RS - reset,

SFT - zablokowanie nastaw,

AT - rodzaj sygnału sterującego,

TL, TRQ,TRQ2 - funkcja ogr. momentu

ODB - hamowanie prądem stałym

SET - drugi zestaw parametrów,

ADD - dodawanie częstotliwości,

2CH - drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania,

USP - zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem,

UP/DWN - funkcje motopotencjometru

CF1-CF4 - wielopoziomowa nastawa prędkości,

STA,STP,F/R - impulsowe załączanie/wyłączanie biegu,

CP1-CP3 – wybór zaprogr. Komendy pozycji

MI1-MI7 – syg. Wejściowe funkcji EzSQ

ART. – zezwolenie sygnału zadawania momentu,

SPD – przełączanie sterowania pozycją/prędkością

Wyjścia

RUN - sygnalizacja pracy

OL - sygnalizacja przeciążenia,

OD - sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu,

AL - sygnalizacja błędu,

DC - sygnalizacja błędu,

FBV - sygnał dla zał./wył. dodatkowego układu napędowego przy regulacji PID,

NDC - sygnalizacja przerwania pracy sieciowej,

LOG - wynik operacji logicznej,

FA1/FA2 - sygnalizacja osiągnięcia (przekroczenia) częstotliwości,

M01-M03 - wyjścia EzSQ,

STO - bezpieczne wyłączanie momentu,

WAC - ostrzeżenie zużycia kondensatora,

WAC - ostrzeżenie zużycia wentylatora,

POK - zakończenie pozycjonowania,

IRDY - gotowość falownika.

 

Warunki zewnętrzne
Stopień ochrony/lokalizacja IP 20 / we wnętrzu bez kurzu i bez gazów żrących 1000m n.p.m.
Temperatura otoczenia  -10°C ÷ 50°C
Temperatura składowania Podczas krótkotrwałego transportu
-20°C ÷ 65°C
Wilgotność 20% ÷ 90% (bez skraplania)
Kolor Czarny
Wibracje 59m/s(0,6G), 10 do 55 Hz

 

Zabezpieczenia

Nadnapięciowe, błąd CPU, błąd komunikacji, 

podnapięciowe, przeciążenie opornika hamującego błędy EzSQ,

nadprądowe, termiczne, przeciążeniowe, zaniku napięcia zasilania,

błąd doziemienia (przed startem), błąd pamięci, błąd termistora,

obniżanie napięcia przy przekroczeniu zadanego prądu,

optymalizacja hamowania w celu uniknięcia generatorowej pracy silnika,

automatyczne ograniczenie częstotliwości kluczowania tranzystorów.

Panel

Niewyjmowany,

porty USB mini B, RS422,

przyciski (RUN, ESC. ▲, ▼,STOP/RESET, SET.

wyświetlacz - 4 dekady 7 segmentowe LED.

wskaźniki LED statusu pracy

Funkcje
(wybrane)

Autostrojenie, funkcja do sterowania zewnętrznego hamulca,

automatyczna regulacja napięcia, mini-sterownik PLC,

automatyczny rozruch po zaniku napięcia, funkcje logiczne,

historia awarii, sterowanie momentem, STOP bezpieczeństwa,

regulator PID, praca z silnikiem PM,

wyświetlanie bieżącej wartości f (Hz), I (A), Uwy, Pwe, tzas, trun,

podbicie momentu, komparator okienkowy, motopotencjometr,

sterowanie lokalne/zdalne, prędkości wielopoziomowe.

Opcje

Zewnętrzny panel, kabel do panela,

dławik sieciowy i silnikowy,

filtr przeciwzakłóceniowy - EMI,

rezystor hamujący, OPE-SRmini, OPE-SR, WOP,

oprogramowanie ProDrive Next.

Przykładowe oznaczenia falowników WJ200-004 SF, WJ200-040 HF

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info