Model HFEF
X200-004-​HFEF X200-007-​HFEF X200-015-​HFEF X200-022-​HFEF X200-030-​HFEF X200-040-​HFEF X200-055-​HFEF X200-075-​HFEF
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Maksymalna moc współpracującego silnika [kW] *1 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5
Znamionowe napięcie zasilania *2 3-fazowe: 380V-15% do 480V 10%, 50/60HZ 5%
Wbudowany filtr EMC *3 Seria SFE: EN61800-3 filtr kategorii C2
Znamionowy prąd wejściowy (A) 2,0 3,3 5,0 7,0 10,0 11,0 16,5 20,0
Znamionowe napięcie wyjściowe *4 3-fazowe: 380 do 480V (proporcjonalne do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 1,5 2,5 3,8 5,5 7,8 8,6 013 016
Sprawność przy 100% obciążeniu falownika (częst., prąd i napięcie na wyjściu 100% znamionowego) (%) 93,8 94,9 96,4 96,9 96,8 97,3 97,3 98,3
Szacunkowe straty mocy (W) przy obciążeniu 70% 020 029 40 49 68 074 101 127
przy obciążeniu 100% 025 038 54 68 96 107 150 189
Moment początkowy *5 100% przy 6Hz
Hamowanie Przybliżony moment hamowania w % znam. momentu napędowego (najkrótszy czas zatrzyrr od 50/60 Hz) *6 50%: 560Hz 20%: <60Hz
jednostka hamująca i rezystor hamujący opcjonalne, instalowane indywidualnie.
Waga (Kg) 1,5 2,3 2,4 4,2
Wymiary (mm) szerokość 110 110 180
wysokość 189 189 250
głębokość 128 155 165
Stopień ochrony *7 IP20
Metoda sterowania Sterowanie przez Modulację Szerokości Impulsów (PWM)
Częstotliwość impulsowania Od 2kHz do 12kHz (nastawa fabryczna: 3kHz)
Częstotliwość wyjściowa *8 0.5 do 400Hz
Dokładność zadawania częstotliwości Zadawanie cyfrowe: 0.01% częstotliwości maksymalnej Zadawanie analogowe: 0.4% częstotliwości maksymalnej (25C ± 10C)
Rozdzielczość zadawanej częstotliwości Cyfrowo: 0.1 Hz; Analogowo: częstotliwość maksymalna/1000
Charakterystyka sterowania U/f Sterowanie U/f stałomomentowe oraz zmiennomomentowe
Dopuszczalne przeciążenie 150% prądu znamionowego przez 60s
Czas przyspieszania/zwalniania 0.01 do 3000 sekund, liniowo i po krzywej-S, przełączanie 2-gich czasów przysp./zwaln.
Sygnały wejściowe Zadawanie częstotliwości Panel sterowniczy Wartość ustawiana przyciskami Góra/Dół
Potencjometr Ustawienie analogowe
Sygnał zewnętrzny*9 0 do 10 VDC (impedancja wejściowa 10kO), 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 250O), Potencjometr (1 k do 2kQ, 2W)
FWD/ REV Bieg Panel sterowniczy Praca/Stop (Bieg w przód/tył zmieniany komendą)
Sygnał zewnętrzny Bieg w przód/stop, bieg w tył/stop
Wejścia binarne na listwie sterującej FW (bieg w przód), RV (bieg w tył), CF1-CF4 (wielopoziomowa nastawa prędkości), JG (bieg próbny), DB (hamowanie), SET (nastawy dla drugiego silnika), 2CH (drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT (zewnętrzna blokada), USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT (blokada nastaw), AT (wybór sygnału analogowego), RS (reset), PTC (zabezpieczenie termiczne), STA (start), STP (stop), F/R (bieg w przód/tył), PID (blokada PID), PIDC (PID reset), UP (motopotencjometr - góra), DWN (motopotencjometr - dół), UDC (zdalne czyszczenie danych), OPE (operator control), ADD(dodawanie częstotliwości), F-TM (zmiana źródła sterowania), RDY (funkcja szybszej odpowiedzi na rozkaz startu), SP-SET (nastawy dla drugiego silnika, zmiana w biegu), EMR (stop bezpieczeństwa)
Sygnały wyjściowe Wyjścia binarne na listwie sterującej RUN (sygnalizacja ruchu), FA1.FA2 (sygnał osiągnięcia/przekroczenia częstotliwości), OL (sygnalizacja przeciążenia prądem), OD (sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu), AL (sygnał alarmu), Dc (wykrycie odłączenia wejściowego sygnału analogowego), FBV (PID two-stage control output), NDc (wykrycie sygnału komunikacji sieciowej), LOG (wyjście binarne wynik funkcji logicznej), OPDc (wykrycie sygnału karty opcyjnej) LOC (niskie obciążenie)
Wyjście analogowe wybór monitorowanej wielkości pomiędzy częstotliwością wyjściową a prądem wyjściowym
Zaciski wyjściowe na listwie ALARM aktywne kiedy występuje blokada falownika i na wyświetlaczu prezentowany jest kod błędu (1C styki, normalnie otwarte bądź normalnie zamknięte)
Inne funkcje Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie częstotliwości wyjściowej (órna i dolna granica), 16 poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości, dostrajanie częstotliwości początkowej, zmiana częstotliwości impulsowania (2 do 12 kHz), pasmo częstotliwości zabronionej, bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, funkcja ponownego rozruchu, historia błędów, 2 zestawy nastaw, sterowanie pracą wentylatora.
Funkcje zabezpieczeń Nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, przed pracą przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze, błąd CPU, błąd pamięci, wykrycie zwarcia przy uruchomieniu, błąd komunikacji, termiczne (termistor silnika)

 

* 1: Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników Hitachi o 4 parach biegunów. W przypadku, kiedy wykorzystujesz silniki innych producentów powinieneś dobierać falownik na prąd znamionowy silnika.

* 2: Zgodnie z warunkami zasilania:
460 do 480 VAC – Kategoria Nadnapięciowa 2
380 do 460 VAC– Kategoria Nadnapięciowa 3
W celu spełnienia Kategorii Nadnapięciowej 3, zastosuj jako zasilanie EN lub IEC transformator z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę, uziemiony (zgodnie z Dyrektywą dot. Niskich napięć).

* 3: Dla wersji europejskiej (oznaczenie - SFE, - HEFE) falowniki X200 mają wbudowany filtr EMC

* 4: Napięcie wyjściowe falownika zmniejsza się ze spadkiem napięcia zasilającego (za wyjątkiem działania Funkcji AVR). Napięcie wyjściowe nigdy nie przekroczy wartości napięcia zasilającego.

* 5: Przy znamionowym napięciu zasilania, przy wykorzystaniu silnika 3-fazowego o 4 parach biegunów.

* 6: Moment hamujący to wartość średnia momentu hamowania przy najkrótszym czasie hamowania (zatrzymywanie od 50/60 Hz). To nie jest wartość ciągła tylko chwilowa - czyli nie w całym czasie
hamowania jest taki moment. Moment hamujący zmniejszy się jeżeli będzie przeprowadzane hamowanie od częstotliwości wyższej niż 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania krótszych czasów hamowania - zastosuj rezystor hamujący.

* 7: Sposób zabezpieczenia zgodny z JEM 1030.

* 8: w przypadku sterowania silnika przeznaczonego do pracy przy innej częstotliwości niż 50/60Hz skontaktuj się z dostawcą silnika, jaka jest jego dopuszczalna najwyższa prędkość.

* 9: Zadawanie maksymalnej częstotliwości sygnałem analogowym to dla górnej granicy jest: 9,8V dla sygnału napięciowego 0 - 10 VDC oraz 19,6 mA dla sygnału 4 - 20 mA sygnału prądowego.

* 10: Jeśli falownik pracuje poza obszarem “krzywej deratingu ”(obszar pracy bez ograniczenia parametrów znamionowych) to może zostać zniszczony lub znacznie zostanie skrócony czas jego działania. Ustaw parametr B083 częstotliwość kluczowania zgodnie z oczekiwanym prądem silnika.

* 11: Temperatura przechowywania odnosi się do krótkotrwałego przechowywania w czasie transportu.

* 12: Dostosowane do metod przeprowadzania testów z JIS C0040 (1999)

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info