Kod błędu na wyświetlaczu falownika pojawia się automatycznie po wystąpieniu stanu awaryjnego układu. W poniższej tabeli przedstawiono listę kodów błędów i opisy przyczyn ich powstania.

Kod błędu Nazwa Przyczyna
E 01 Zabezpieczenie nadprądowe (stała prędkość) Występuje w przypadku, gdy prąd wyjściowy przekracza ustalony poziom, to znaczy w przypadku zwarcia na wyjściu falownika, zablokowania silnika lub gwałtownego zwiększenia momentu obciążenia.
E 02 Zabezpieczenie nadprądowe (podczas zwalniania)
E 03 Zabezpieczenie nadprądowe (podczas przyspieszania
E 04 Zabezpieczenie nadprądowe (w pozostałych przypadkach)
E 05 Zabezpieczenie przeciążeniowe Występuje w przypadku wykrycia przeciążenia obwodu silnikowego przez wewnętrzny termistor falownika
E 07 Zabezpieczenie nadnapięciowe Występuje, gdy napięcie stałe w obwodzie pośrednim przekroczy określony poziom z powodu przejęcia zbyt dużej energii odzyskiwanej przy hamowaniu silnika.
E 08 Błąd EEPROM (Notatka) Występuje w przypadku zaistnienia problemów z wewnętrzną pamięcią falownika spowodowanych np. wpływem zakłóceń lub zbyt wysoką temperaturą..
E 09 Zabezpieczenie podnapięciowe Obniżenie napięcia wejściowego falownika powoduje wadliwe działanie układu sterowania jak również zmniejszenie momentu napędowego i przegrzewanie silnika. Jeżeli napięcie obniży się poniżej ustalonego poziomu to wyjście falownika zostanie odłączone.
E 11 Błąd CPU Występuje w przypadku wadliwego działania lub nienormalnego stanu pracy procesora.
E 12 Wyłącznik zewnętrzny Umożliwia przekazanie sygnału o nieprawidłowej pracy urządzenia zewnętrznego. Pojawienie się tego sygnału na zacisku wejściowym falownika powoduje jego zablokowanie oraz odłączenie wyjścia
E 13 Błąd USP Błąd zaniku zasilania, gdy funkcja USP jest wybrana to falownik jest zabezpieczony przed samoczynnym uruchomieniem po przywróceniu zasilania.
E 14 Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Falownik posiada zabezpieczenie wykrywające zwarcie doziemne pomiędzy falownikiem a silnikiem przy włączonym zasilaniu a przed uruchomieniem falownika. Zabezpieczenie to przeznaczone jest do ochrony falownika a nie obsługi.
E 15 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym Gdy napięcie zasilające falownik jest wyższe od dopuszczalnego to po 100 sekundach od wykrycia tego stanu wyjście falownika zostanie odłączone.
E 21 Zabezpieczenie termiczne Gdy wewnętrzny czujnik temperatury wykryje zbyt wysoką temperaturę modułu mocy bądź modułu sterującego to nastąpi odłączenie wyjścia falownika.
E 30 Błąd IGBT Jeśli zostanie wykryty nadmierny prąd na wyjściu falownika, nastąpi odłączenie jego wyjścia dla ochrony obwodów mocy falownika.
E 35 Błąd termistora Jeżeli falownik wykryje między zaciskami [5] i [L], że rezystancja zewnętrznego termistora jest zbyt wysoka to potraktuje to jako stan nienormalny i odłączy wyjście falownika.
E 37 Stop bezpieczeństwa Załączona jest funkcja "Stop bezpieczeństwa"
E 60 Błąd komunikacji sieciowej Gdy   dopuszczalny   przerwy   w trakcie komunikacji sieciowej został przekroczony
--- Sygnalizacja stanu podnapięciowego Sygnalizuje brak zasilanie lub zbyt niskie napięcie zasilania.

NOTATKA: Jeśli wystąpi błąd EEPROM (E08) to należy sprawdzić poprawność wszystkich > nastaw gdyż to może być źródłem błędu. Błąd ten wystąpi również w przypadku wyłączenia zasilania falownika, gdy zadany jest sygnał RS (reset). W tym wypadku po ponownym włączeniu zasilania pojawi się błąd EEPROM.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info