W tabeli poniżej umieszczone sa typowe usterki w falowniku i sposoby ich usuwania:

Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Silnik nie pracuje Nie ma napięcia na wyjściach U, V, W falownika • Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania częstotliwości wyjściowej falownika (parametr A001)?
• Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania ruchu (parametr A002)?
• Ustaw odpowiednią wartość parametru A001
• Ustaw odpowiednią wartość parametru A002
Czy źródło zasilania falownika jest podłączone do zacisków L1, L2 i L3 (N)?
Jeśli tak to czy pali się kontrolka POWER?
• Sprawdź zaciski L1, L2, L3 (N) oraz U, V, W • Włącz zasilanie falownika lub sprawdź bezpieczniki
Sprawdź wyświetlany jest komunikat błędu EXX? • Naciśnij przycisk FUNC i sprawdź przyczynę błędu. Następnie naciśnij przycisk RESET.
• Sprawdź czy poprawnie oprogramowałeś zaciski wejściowe?
• Czy wydany został rozkaz ruchu (RUN)?
• Czy zacisk FW (lub RV) jest połączony z P24?
• Sprawdź funkcje zacisków wejściowych określonych funkcjami C001 - C005
• Wydaj rozkaz ruchu (RUN)
• Połącz zacisk FW (lub RV) z zaciskiem P24 (dotyczy to przypadku, gdy rozkaz ruchu wydawany jest z listwy zaciskowej
• Czy za pomocą funkcji F001 ustawiłeś odpowiednią częstotliwość- wyjściową?
• Czy zaciski zadawania częstotliwości H, O i L podłączone są do potencjometru?
• Ustaw częstotliwość wyjściową
• Gdy wybrane jest zadawanie częstotliwości z potencjometru to połącz go odpowiednio z zaciskami H, O i L i ustaw częstotliwość wyjściową, (O>0).
• Sprawdź   czy  jest włączony rozkaz RS/FRS • Wyłącz rozkaz RS/FRS
Jest napięcie na wyjściu U, V, W falownika • Czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże? • Zmniejsz obciążenie silnika.
Używasz opcjonalnego panelu zdalnego sterowania (SRW). • Sprawdź czy prawidłowo skonfigurowano połączenie pomiędzy panelem sterowania a falownikiem • Sprawdź typ wpisanego panelu
Silnik wiruje w przeciwnym kierunku • Sprawdź poprawność- połączenia zacisków wyjściowych U, V i W
• Czy kolejność połączeń przewodów fazowych do silnika jest zgodna z oczekiwanym kierunkiem obrotów silnika?
• Połącz wyjścia U, V, W falownika z odpowiadającymi im zaciskami U, V, W silnika FWD=U-V-W i REV=U-W-V
• Czy zaciski sterujące kierunkiem obrotów połączone są prawidłowo?
• Czy parametr F004 ustawiony jest prawidłowo?
• Zacisk FW powoduje bieg w przód a zacisk RV powoduje bieg w tył
• Ustaw parametr F004 kierunek obrotów silnika.

Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Prędkość obrotowa silnika nie zwiększa się do oczekiwanej wartości. • Jeśli         używasz sygnału analogowego     do zadawania częstotliwości to sprawdź czy jest sygnał na zaciskach [O] lub[OI] • Sprawdź okablowanie
• Sprawdź potencjometr
• Czy moment obciążenia nie jest zbyt duży? • Zmniejsz moment obciążenia
• Jeśli moment obciążenia będzie zbyt wysoki to zadziała zabezpieczenie falownika i prędkość obrotowa będzie niższa niż wartość ustawiona
• Czy    nie    jest wprowadzone ograniczenie częstotliwości wyjściowej? • Sprawdź nastawę częstotliwości maksymalnej w parametrze A004
• Sprawdź nastawę górnej granicy regulacji częstotliwości w parametrze A061
Niestabilne obroty silnika • Czy nie ma zbyt dużych zmian obciążenia silnika?
• Czy nie ma zbyt dużych wahań napięcia zasilania?
• Czy przyczyną nie jest "dziwne zachowanie się" zadajnika częstotliwości (np. potencjometru)?
• Zwiększ moc zarówno silnika jak i falownika • Zmniejsz wahania napięcia
• Dokonuj "delikatnych" zmian częstotliwości lub użyj funkcji częstotliwości zabronionej do wycięcia z charakterystyki U/f niepożądaną, częstotliwość
Prędkość silnika nie jest dopasowana do falownika • Czy poprawnie ustawiona jest częstotliwość maksymalna A004?
• Czy w D001 wyświetlana jest oczekiwana wartość częstotliwości
• Dopasuj charakterystykę U/f do wymagań silnika
• Sprawdź parametry skalujące sygnał wejściowy analogowy zadający częstotliwość (np. parametry A011do A014).
Nieprawidłowe wartości parametrów Falownik nie zapamiętuje zmian nastaw parametrów. • Czy wyłączyłeś falownik bez naciśnięcia przycisku STR po zmodyfikowaniu parametru falownika? • Wprowadź nową wartość-parametru i naciśnij przycisk STR
• Parametry są zapisywane do pamięci EEPROM po wyłączeniu zasilania. Czy czas pomiędzy wyłączeniem a włączeniem zasilania jest krótszy niż 6 sek. • Wyłącz falownik na 6 sekund lub dłużej po modyfikacji nastaw falownika
Nie przyjmuje nastaw z panelu kopiującego • Czy napięcie zasilania falownika zostało wyłączone na dłużej niż 6 sek. po zmianie paneli z REMT na INV? • Ponownie skopiuj nastawy do falownika i wyłącz zasilanie na więcej niż 6 sek
Nastawy falownika nie zmieniają się Nie można ustawiać parametrów • Czy dokonywano zmian parametrów , które nie mogą być edytowane podczas biegu silnika? • Zatrzymaj silnik (np. przyciskiem STOP) i spróbuj dokonać zmian parametrów
Nie można zmienić nastaw falownika   Czy włączona jest blokada programowa falownika?   Rozewrzyj połączenie między zaciskiem [SFT] a [PCS] i sprawdź nastawę parametru B031

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info