Zaciski wejściowe
Posłuż się poniżej umieszczoną tabelą dla znalezienia informacji dotyczącej funkcji przypisywanych programowalnym zaciskom wejściowym (C001-C005) 

Funkcje wejść programowalnych
Symbol Kod Nazwa funkcji
FW 00 Rozkaz ruchu. Bieg w prawo/Zatrzymanie
RV 01 Rozkaz ruchu. Bieg w lewo/Zatrzymanie
CF1 02 Wielopoziomowa nastawa prędkości (bit0)(LSB)
CF2 03 Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit1)
CF3 04 Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit2)
CF4 05 Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit4) (MSB)
JG 06 Bieg próbny
DB 07 Hamowanie dynamiczne DC
SET 08 Aktywowanie drugiego zestawu nastaw parametrów
2CH 09 Drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania
FRS 11 Wybieg swobodny
EXT 12 Zewnętrzny sygnał blokady
USP 13 Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem
SFT 15 Blokada nastaw
AT 16 Rodzaj analogowego sygnału sterującego
RS 18 Kasowanie blokady falownika
PTC 19 Funkcja termistora
STA 20 Funkcja trzech przewodów: załączanie impulsowe"
STP 21 Funkcja trzech przewodów: "impulsowe zatrzymanie"
F/R 22 Funkcja trzech przewodów:" wybór kierunku ruchu: w prawo/w lewo"
PID 23 Blokada regulatora PID
PIDC 24 Kasowanie wartości części całkującej regulatora PID
UP 27 Motopotencjometr: podwyższanie prędkości
DWN 28 Motopotencjometr: obniżanie prędkości
UDC 29 Czyszczenie pomięci motopotencjometra
OPE 31 Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem biegu z pulpitu falownika
ADD 50 Dodawanie częstotliwości
F-TM 51 Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem biegu z listwy sterowniczej falownika
RDY 52 Rozkaz ruchu (szybsza odpowiedź na wyjściu)
SP-SET 53 Aktywowanie drugiego zestawu nastaw możliwy również w trybie biegu
EMR 64 Stop bezpieczeństwa
NO 255 Nie wpisany

Zaciski wyjściowe:
Posłuż się poniżej umieszczoną tabelą dla znalezienia informacji dotyczącej funkcji przypisywanych programowalnym zaciskom wyjściowym (C021 i C026)

Funkcje wyjść programowalnych
Symbol Kod Nazwa funkcji
00 RUN Sygnalizacja biegu silnika
01 FA1 Sygnalizacja osiągnięcia zadanej częstotliwości Typ1(aktywna tylko przy stałej prędkości)
02 FA2 Sygnalizacja przekroczenia zadanej częstotliwości Typ2
03 OL Sygnalizacja przeciążenia
04 OD Sygnalizacja przekroczenia określonego poziomu uchybu regulacji regulatora PID
05 AL Sygnalizacja alarmu
06 Dc Detekcja zaniku sygnału analogowego
07 FBV Sygnał dla załączania/wyłączania dodatkowego układu napędowego przy regulacji PID
08 NDc Sygnalizacja przerwania pracy sieciowej
09 LOG Wynik operacji logicznej
10 ODc Sygnalizacja pracy sieciowej. Karta opcyjna
43 LOC Sygnalizacja niskiego obciążenia

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info