Krok 6: Przed przystąpieniem do podłączania zasilania sprawdź jaki posiadasz model falownika - z zasilaniem jednofazowym czy trójfazowym. Wszystkie modele posiadają tak samo opisaną listwę zaciskową [R/L1], [S/ L2], [T/L3], dlatego musisz sprawdzić model na tabliczce znamionowej! (po prawej stronie obudowy). W falownikach jednofazowych zacisk [S/L2] będzie nie podłączony. Na zdjęciach poniżej przedstawiono podłączenie falownika z zasilaniem jednofazowym i trójfazowym. Pamiętaj niewłaściwe podłączenie zasilania niszczy urządzenie! Poniżej pokazano podłączenie zasilania dla modeli falowników zasilanych jednofazowo( po lewej) i trójfazowo (po prawej) Końcówka każdego przewodu powinna być chroniona przez muwkę izolacyjną.


UWAGA: Zaciski mocowe w X200 są inaczej rozmieszczone niż te w starszych falownikach serii L100, L200. Uważaj więc przy ich podłączaniu

UWAGA: Zaciski mocowe w X200 są inaczej rozmieszczone niż te w starszych falownikach serii L100, L200. Uważaj więc przy ich podłączaniu._

NOTATKA: Falownik zasilany przez przenośny generator może otrzymywać zniekształcone napięcie zasilania. Moc generatora powinna być pięciokrotnie większa od mocy przyłączanego falownika (kVA)

UWAGA: Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z tym do jakiego jest przystosowany falownik (patrz tabliczka znamionowa):
• jednofazowe 200 do 240 V 50/60 Hz (0.2kW~2.2kW) dla modeli oznaczonych SFEF
• jedno/trój-fazowe 200 do 240 V 50/60 Hz (0.2kW~2.2kW) dla modeli oznaczonych NFU
• 3-fazowe 200 do 240 V 50/60 Hz (3.7kW~7.5kW) dla modeli oznaczonych LFU
• 3-fazowe 380 do 480 V 50/60Hz (0.4kW~7.5kW) dla modeli oznaczonych HFEF i HFU

UWAGA: Nie podłączaj falownika z zasilaniem jednofazowym do źródła trójfazowego! Takie połączenie zniszczy urządzenie!

UWAGA: Nie podłączaj napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (U, V, W). Takie połączenie zniszczy urządzenie


UWAGA: Przemienniki częstotliwości z filtrami CE (filtry RFI) i ekranowanymi przewodami zasilającymi mają duży prąd upływu doziemnego (szczególnie w momencie włączania). Może to spowodować wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego.
Zastosuj się do poniższych uwag:
- Należy zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenie różnicowoprądowe przeznaczone do napędów falownikowych o dużym prądzie wtórnego obwodu różnicowego
- Inne elementy układu wymagają osobnego zabezpieczenia różnicowo-prądowego.
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (instalowane tylko na wejściu) nie stanowi ochrony przed porażeniem

UWAGA: Zabezpiecz falownik od strony zasilania przed przeciążeniem i zwarciem

UWAGA: Aparatura zabezpieczająca falownik i silnik przed przeciążeniem i zwarciem powinna być odpowiednio dobrana.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info