Monitorowanie parametrów za pomocą wyświetlacza na panelu sterowania

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych nastaw do falownika, panel sterowania można przełączyć z trybu programowania w tryb monitorowania. Wówczas, dioda PRG nie będzie się świecić, a na wyświetlaczu będą prezentowane bieżące wartości częstotliwości (Hz) lub prądu (A).

Przy pierwszym uruchomieniu, wygodnie jest ustawić wyświetlacz aby monitorował prędkość silnika czyli częstotliwość wyjściową. Częstotliwość wyjściowa nie może być mylona z Częstotliwością bazową (50Hz) ani Częstotliwością impulsowania tranzystorów (kHz)

Monitorowanie częstotliwości wyjściowej (prędkości) - Kontynuując czynności z poprzedniej tabelki, ustaw monitorowanie częstotliwości zgodnie z poniższą tabelką lub po prostu wyłącz i ponownie włącz zasilanie falownika, ponieważ panel automatycznie przechodzi w tryb monitorowania częstotliwości (D001) po włączeniu zasilania.


Kiedy falownik wyświetla monitorowany parametr, dioda PRG jest wyłączona. To jest potwierdzeniem tego, że falownik nie jest już w trybie programowania. Na wyświetlaczu jest teraz prezentowana aktualna prędkość silnika (w tym momencie 0). Obok wyświetlacza jest włączona dioda Hz. Podczas monitorowania prądu, włączona będzie dioda A (Amper).

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info