Przed przystąpieniem do sprawdzenia obwodów mocy upewnij się, że falownik nie jest zasilany (dioda LED "POWER" nie świeci się) oraz, że na podłączanych przewodach nie ma napięcia. Jeżeli falownik pracował odczekaj pięć minut od chwili wyłączenia Po zdjęciu zewnętrznej pokrywy u góry i na dole znajdują się zaciski mocowe do podłączenia zasilania i silnika , Dostęp do tych zacisków jest chroniony za pomocą zaślepek wysuwanych ku górze (patrz rysunek obok). Górne zaciski służą do podłączenia zasilania falownika, dolne do podłączenia silnika

Zauważ, że zaślepka posiada cztery otwory, dzięki którym można odseparować przewody mocy (po lewej stronie) od przewodów sterowniczych (po prawej stronie).


Falownik nie powinien pracować bez zaślepki (chroni ona przed dostępem metalowych części oraz bezpośrednim dotykiem zacisków listwy). Nigdy nie uruchamiaj falownika ze zdjętą przednią pokrywą obudowy

Przewody zasilające falownik podłącz do zacisków usytuowanych na górze falownika, a przewody do zasilenia silnika do zacisków usytuowanych na dole Zaciski na dole ale umieszczone w górnym rządzie służą do podłączenia opcyjnych elementów napędu do hamowania prądnicowego.

Instrukcje zawarte w tym rozdziale opisują listwy zaciskowe i sterowanie falownika i poprowadzą Cię krok po kroku jak właściwie zainstalować i uruchomić falownik.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info