Ze względu na typ zasilania falowników, seria X200 dzieli się na dwie grupy: klasa zasilania 200V i klasa zasilania 400V. Urządzenia oraz układy przedstawione w tej instrukcji mogą być używane zarówno w USA jak i w Europie, chociaż te części świata posiadają inne warunki zasilania. Falowniki o klasie zasilania 200V są przystosowane do napięcia znamionowego z zakresu 200 - 240 VAC, natomiast falowniki o klasie zasilania 400V są przystosowane do napięcia znamionowego z zakresu 380 - 480 VAC.

Falowniki z zasilaniem 200V oznaczone końcówką -SFE są przystosowane tylko do zasilania jednofazowego klasy 200V, falowniki z końcówką - NFU są przystosowane zarówno do zasilania jednofazowego jak i trójfazowego klasy 200V, Końcówka -LFU oznacza możliwość zasilania tylko napięciem trójfazowym klasy 200V. Falowniki klasy 400V są przystosowane tylko do zasilania trójfazowego!

WSKAZÓWKA: Jeśli Twoja aplikacja posiada dostępne zasilanie tylko jednofazowe to możesz wykorzystać falownik serii X200 o mocy 2,2 kW lub mniejsze (w europejskiej wersji falowniki mają oznaczenie z końcówką -SFE). Zasilanie falowników klasy 200V o większej mocy niż 2,2kW tylko jednofazowo jest możliwe, jednak występuje tu zjawisko deratingu (w takich przypadkach poproś o pomoc twojego dystrybutora).

Falowniki z zasilaniem jednofazowym podłącza sie na zaciski zasilania L (Line) i N (Neutral). Zasilanie trójfazowe jest podłączane do zacisków L1 [R/L1], L2 [S/L2], L3 [T/L3]. W każdym przypadku źródło zasilania powinno być wyposażone w przewód uziemiający. Uziemienie podłączane jest do zacisków na obudowie falownika. Podłączanie uziemienia zostało przedstawione dokładnie w rozdziale dot. podłączeń falownika.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info