Model SFEF
X200-002-​SFEF X200-004-​SFEF X200-005-​SFEF X200-007-​SFEF X200-011-​SFEF X200-015-​SFEF X200-022-​SFEF
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Maksymalna moc współpracującego silnika [kW] *1 0,2 0,4 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2
Znamionowe napięcie zasilania *2 SFEF: zasilanie tylko jednofazowe 200V-15% do 240V +10%, 50/60 Hz ±5%,
Wbudowany filtr EMC *3 SFEF: EN61800-3 filtr kategorii C1
Znamionowy prąd wejściowy (A) 3,1 5,8 6,7 9,0 11,2 16,0 22,5
Znamionowe napięcie wyjściowe *4 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalne do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 1,4 2,6 3,0 4,0 5,0 7,1 10,0
Sprawność przy 100% obciążeniu falownika (częst., prąd i napięcie na wyjściu 100% znamionowego) (%) 89,0 92,3 93,2 94,1 94,7 94,5 96,0
Szacunkowe straty mocy (W) przy obciążeniu 70% 018 024 026 33 042 58 61
przy obciążeniu 100% 022 031 034 44 058 83 87
Moment początkowy *5 100% przy 6Hz
Hamowanie Przybliżony moment hamowania w % znam. momentu napędowego (najkrótszy czas zatrzyrr od 50/60 Hz) *6 100%: S50HZ 50%: S60HZ 50% 560Hz 20% 560Hz
jednostka hamująca i rezystor hamujący opcjonalne, instalowane indywidualnie.
Waga (Kg) 0,8 1,0 1,5 2,4 2,5
Wymiary (mm) szerokość 080 080 110 110
wysokość 155 155 189 189
głębokość 093 107 128 155
Stopień ochrony *7 IP20
Metoda sterowania Sterowanie przez Modulację Szerokości Impulsów (PWM)
Częstotliwość impulsowania Od 2kHz do 12kHz (nastawa fabryczna: 3kHz)
Częstotliwość wyjściowa *8 0.5 do 400Hz
Dokładność zadawania częstotliwości Zadawanie cyfrowe: 0.01% częstotliwości maksymalnej Zadawanie analogowe: 0.4% częstotliwości maksymalnej (25C ± 10C)
Rozdzielczość zadawanej częstotliwości Cyfrowo: 0.1 Hz; Analogowo: częstotliwość maksymalna/1000
Charakterystyka sterowania U/f Sterowanie U/f stałomomentowe oraz zmiennomomentowe
Dopuszczalne przeciążenie 150% prądu znamionowego przez 60s
Czas przyspieszania/zwalniania 0.01 do 3000 sekund, liniowo i po krzywej-S, przełączanie 2-gich czasów przysp./zwaln.
Sygnały wejściowe Zadawanie częstotliwości Panel sterowniczy Wartość ustawiana przyciskami Góra/Dół
Potencjometr Ustawienie analogowe
Sygnał zewnętrzny*9 0 do 10 VDC (impedancja wejściowa 10kO), 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 250O), Potencjometr (1 k do 2kQ, 2W)
FWD/ REV Bieg Panel sterowniczy Praca/Stop (Bieg w przód/tył zmieniany komendą)
Sygnał zewnętrzny Bieg w przód/stop, bieg w tył/stop
Wejścia binarne na listwie sterującej FW (bieg w przód), RV (bieg w tył), CF1-CF4 (wielopoziomowa nastawa prędkości), JG (bieg próbny), DB (hamowanie), SET (nastawy dla drugiego silnika), 2CH (drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT (zewnętrzna blokada), USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT (blokada nastaw), AT (wybór sygnału analogowego), RS (reset), PTC (zabezpieczenie termiczne), STA (start), STP (stop), F/R (bieg w przód/tył), PID (blokada PID), PIDC (PID reset), UP (motopotencjometr - góra), DWN (motopotencjometr - dół), UDC (zdalne czyszczenie danych), OPE (operator control), ADD(dodawanie częstotliwości), F-TM (zmiana źródła sterowania), RDY (funkcja szybszej odpowiedzi na rozkaz startu), SP-SET (nastawy dla drugiego silnika, zmiana w biegu), EMR (stop bezpieczeństwa)
Sygnały wyjściowe Wyjścia binarne na listwie sterującej RUN (sygnalizacja ruchu), FA1.FA2 (sygnał osiągnięcia/przekroczenia częstotliwości), OL (sygnalizacja przeciążenia prądem), OD (sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu), AL (sygnał alarmu), Dc (wykrycie odłączenia wejściowego sygnału analogowego), FBV (PID two-stage control output), NDc (wykrycie sygnału komunikacji sieciowej), LOG (wyjście binarne wynik funkcji logicznej), OPDc (wykrycie sygnału karty opcyjnej) LOC (niskie obciążenie)
Wyjście analogowe wybór monitorowanej wielkości pomiędzy częstotliwością wyjściową a prądem wyjściowym
Zaciski wyjściowe na listwie ALARM aktywne kiedy występuje blokada falownika i na wyświetlaczu prezentowany jest kod błędu (1C styki, normalnie otwarte bądź normalnie zamknięte)
Inne funkcje Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie częstotliwości wyjściowej (órna i dolna granica), 16 poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości, dostrajanie częstotliwości początkowej, zmiana częstotliwości impulsowania (2 do 12 kHz), pasmo częstotliwości zabronionej, bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, funkcja ponownego rozruchu, historia błędów, 2 zestawy nastaw, sterowanie pracą wentylatora.
Funkcje zabezpieczeń Nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, przed pracą przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze, błąd CPU, błąd pamięci, wykrycie zwarcia przy uruchomieniu, błąd komunikacji, termiczne (termistor silnika)

 

* 1: Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników Hitachi o 4 parach biegunów. W przypadku, kiedy wykorzystujesz silniki innych producentów powinieneś dobierać falownik na prąd znamionowy silnika.

* 2: Zgodnie z warunkami zasilania:
460 do 480 VAC – Kategoria Nadnapięciowa 2
380 do 460 VAC– Kategoria Nadnapięciowa 3
W celu spełnienia Kategorii Nadnapięciowej 3, zastosuj jako zasilanie EN lub IEC transformator z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę, uziemiony (zgodnie z Dyrektywą dot. Niskich napięć).

* 3: Dla wersji europejskiej (oznaczenie - SFE, - HEFE) falowniki X200 mają wbudowany filtr EMC

* 4: Napięcie wyjściowe falownika zmniejsza się ze spadkiem napięcia zasilającego (za wyjątkiem działania Funkcji AVR). Napięcie wyjściowe nigdy nie przekroczy wartości napięcia zasilającego.

* 5: Przy znamionowym napięciu zasilania, przy wykorzystaniu silnika 3-fazowego o 4 parach biegunów.

* 6: Moment hamujący to wartość średnia momentu hamowania przy najkrótszym czasie hamowania (zatrzymywanie od 50/60 Hz). To nie jest wartość ciągła tylko chwilowa - czyli nie w całym czasie
hamowania jest taki moment. Moment hamujący zmniejszy się jeżeli będzie przeprowadzane hamowanie od częstotliwości wyższej niż 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania krótszych czasów hamowania - zastosuj rezystor hamujący.

* 7: Sposób zabezpieczenia zgodny z JEM 1030.

* 8: w przypadku sterowania silnika przeznaczonego do pracy przy innej częstotliwości niż 50/60Hz skontaktuj się z dostawcą silnika, jaka jest jego dopuszczalna najwyższa prędkość.

* 9: Zadawanie maksymalnej częstotliwości sygnałem analogowym to dla górnej granicy jest: 9,8V dla sygnału napięciowego 0 - 10 VDC oraz 19,6 mA dla sygnału 4 - 20 mA sygnału prądowego.

* 10: Jeśli falownik pracuje poza obszarem “krzywej deratingu ”(obszar pracy bez ograniczenia parametrów znamionowych) to może zostać zniszczony lub znacznie zostanie skrócony czas jego działania. Ustaw parametr B083 częstotliwość kluczowania zgodnie z oczekiwanym prądem silnika.

* 11: Temperatura przechowywania odnosi się do krótkotrwałego przechowywania w czasie transportu.

* 12: Dostosowane do metod przeprowadzania testów z JIS C0040 (1999)

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info