Silnik musi być podłączony bezpośrednio do falownika (nie może pomiędzy nimi znajdować się zabezpieczenie ani żaden wyłącznik. Zaciski wyjściowe na falowniku to: U/T1, V/T2 i W/T3. Oznaczenia te odpowiadają typowym oznaczeniom zacisków silnika: T1, T2 i T3. Często wymagane jest w układzie odpowiednie połączenie zacisków falownika z zaciskami silnikami. Zamiana kolejności dwóch przewodów spowoduje, że silnik będzie wirował w przeciwnym kierunku. W aplikacjach, w których przeciwny kierunek wirowania silnika może uszkodzić maszynę lub stanowić zagrożenie dla obsługi, upewnij się że właściwie podłączyłeś zaciski zanim rozpoczniesz pracę silnika z dużą prędkością.

Dla bezpieczeństwa obsługi podłącz uziemienie silnika do zacisku uziemienia na falowniku. Zawsze podłączaj uziemienie!

Zwróć uwagę, że na wyjściowych zaciskach do silnika nie ma przewodu oznaczonego N (neutralny lub powrotny) Silnik stanowi symetryczną trójfazową impedancję a prądy w jego gałęziach podczas pracy bilansują się. Innymi słowy, każdy z przewodów czynnych służy jednocześnie za przewód powrotny dla pozostałych dwóch czynnych faz.

Falownik Hitachi jest urządzeniem służącym do sterowania silnikiem poprzez zmianę napięcia zasilającego, dlatego nie należy stosować pomiędzy falownikiem a silnikiem dodatkowych wyłączników. Nie należy również wyłączać zasilania falownika podczas pracy silnika (za wyjątkiem awaryjnego stopu). Oczywiście nie zwalnia to użytkownika z obowiązku dodatkowego zabezpieczenia falownika (wymóg norm NEC). na wejściu np. za pomocą bezpieczników zwłocznych

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info