Model HFEF
SJ200-004-​HFEF SJ200-007-​HFEF SJ200-015-​HFEF SJ200-022-​HFEF SJ200-030-​HFEF SJ200-040-​HFEF SJ200-055-​HFEF SJ200-075-​HFEF
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Maksymalna moc współpracującego silnika (kW) 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5
Znamionowe napięcie zasilania 3-fazowe: 380V-10% + 460V+10%, f- 50/60Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe 3-fazowe:380^460V (w powiązaniu z napięciem zasilania)
Znamionowy prąd wejściowy (A) (jednofazowy/trójfazowy) 2,0 3,3 5,0 7,0 10,0 11,0 16,5 20,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 1,5 2,5 3,8 5,5 7,8 8,6 13,0 16,0
Dopuszczalne przeciążenie prądowe 150 % prqdu znamionowego przez 60 s.(raz na 10 minut)
Moment hamujący (%) Mzn Bez opornika 100 070 20
Z opornikiem 150 100
Hamowanie prądem stałym Hamowanie prqdem stałym rozpoczyna się po zwolnieniu silnika do częstotliwościhamowania dynamicznego.Parametry hamowania ustawiane sq przy pomocy pulpitu cyfrowego (częstotliwość hamowania, czas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania oraz siła hamowania)
Wymiary (mm) Szerokość 110 180
Wysokość 155 250
Głębokość 146 173 163
Masa (kg) 1,3 1,7 2,8 5,5 5,7

 

Parametry sygnału wyjściowego falownika
Częstotliwość wyjściowa 0.5 - 400Hz
Charakterystyka sterowania U/f Stałomomentowa lub o momencie zredukowanym
oraz sterowanie wektorowe (SLV).
Nastawa częstotliwości Cyfrowa Pulpit cyfrowy, listwa
Analogowa Potencjometr, listwa
Dokładność regulacji częstotliwości wyjściowej Cyfrowa ±0.01% fmax
Analogowa ±0.2% fmax
Rozdzielczość częstotliwości Nastawa cyfrowa - 0.01Hz
Nastawa analogowa fmax/1000
Ograniczenie częstotliwości wyjściowej Programowane poziomy od dołu i góry.
Czas przyspieszania i zwalniania Od 0,1s do 3600s wg charakterystyki liniowej
lub nieliniowej. Dostępne dwa zestawy nastaw.

 

Listwa sterująca / wybrane funkcje
Wejścia FW - bieg w przód start/stop,
TH - funkcja termistora,
OPE - wymuszanie skr.częst. i rozkaz ruchu z pulpitu falownika,
F-TM - wymuszanie skr.częst. i rozkaz ruchu zlistwy zaciskowej,
RV - bieg w tył start/stop,
FRS - wybieg,
EXT - wyłącznik zewnętrzny,
RS - reset,
SFT - zablokowanie nastaw,
AT - rodzaj sygnału sterującego,
DB - Hamowanie prądem stałym,
SET - drugi zestaw parametrów,
ADD - dodawanie częstotliwości,
2CH - drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania,
USP - zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem,
UP/DWN - funkcje motopotencjometru CF1-CF4 - wielopoziomowa nastawa prędkości,
STA,STP,F/R - impulsowe załączanie/wyłączanie biegu.
Wyjścia RUN - sygnalizacja pracy,
OL - sygnalizacja przeciążenia,
OD - sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu,
AL - sygnalizacja błędu,
DC - sygnalizacja błędu,
FBV - sygnał dla zał./wył. dodatkowego układu napędowego przy regulacji PID,
NDC - sygnalizacja przerwania pracy sieciowej,
LOG - wynik operacji logicznej,
FA1/FA2 - sygnalizacja osiągnięcia (przekroczenia) częstotliwości.

 

Warunki zewnętrzne
Stopień ochrony/lokalizacja IP 20 / we wnętrzu bez kurzu i bez gazów żrących 1000m n.p.m.
Temperatura otoczenia Bez osłony: -10°C ÷ 50°C
Temperatura składowania Podczas krótkotrwałego transportu
-25°C ÷ 70°C
Wilgotność 20% ÷ 90% (bez skraplania)
Kolor Szary

 

Zabezpieczenia Nadnapięciowe.
Podnapięciowe.
Nadprądowe.
Przeciążeniowe.
Zaniku napięcia zasilania.
Błąd doziemienia (przed startem).
Termiczne.
Obniżanie napięcia przy przekroczeniu zadanego prądu.
Optymalizacja hamowania w celu uniknięcia generatorowej pracy silnika.
Automatyczne ograniczenie częstotliwości kluczowania tranzystorów.
Panel Wyjmowany.
Port RS-485 obsługujący ModBus RTU.
Przyciski (RUN, STOP, FUNC. ^, ˇ, STR).
Wyświetlacz - 4 dekady 7 segmentowe LED.
Wskaźniki LED statusu pracy.
Potencjometr
Funkcje
(wybrane)
Autostrojenie.
Automatyczna regulacja napięcia.
Automatyczny rozruch po zaniku napięcia.
Historia awarii.
Regulator PID.
Wyświetlanie bieżącej wartości f (Hz), I (A).
Podbicie momentu.
Sterowanie lokalne/zdalne.
Opcje Programator.
Okablowanie do programatora.
Dławik sieciowy i silnikowy.
Filtr przeciwzakłóceniowy - EMI.
Rezystor hamujący.
Oprogramowanie ProDrive.
Przykładowe oznaczenia falowników SJ200-004-NFEF, SJ200-004-HFEF

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info