Po zdjęciu pokrywy zapoznaj się przez moment z łącznikami pokazanymi na poniższym rysunku.


WYSOKIE NAPIĘCIE: Niebezpieczeństwo porażenia. Nigdy nie dotykaj pod napięciem wyeksponowanych miejsc płyty PCB (patrz rysunek). Również przełączanie przełączników DIP może się odbywać jedynie przy nie zasilonym falowniku.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info