OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane, nastawiane i serwisowane przez przeszkolony personel zaznajomiony z konstrukcją i sposobem obsługi urządzenia. Nie stosowanie się do powyższej uwagi może nieść ryzyko zranienia personelu obsługi

Wypełnienie poniższych punktów zapewni prawidłowe warunki pracy urządzenia.

1. Źródło zasilania falownika X200 nie może odbiegać od wartości nominalnych o więcej niż:
• wahania napięcia zasilania ±10% lub mniej,
• niezrównoważenie napięcia zasilania ± 3% lub mniej,
• wahania częstotliwości ± 4% lub mniej,
• odkształcenie napięcia zasilania THD=10% lub mniej.

2. Instalacja:
używaj filtrów przeznaczonych dla falownika X200.

3. Okablowanie:
• do zasilania silnika wymagany jest kabel ekranowany o długości nie dłuższej niż 5m,
• aby spełnić wymagania EMC (Kompatybilność Elektromagnetyczna) częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy powinna być mniejsza od 5 kHz,
• kable siłowe zasilające falownik i odpływowe do silnika powinny być odseparowane od przewodów sterowniczych i sygnalizacyjnych.

4. Warunki środowiskowe - przy zainstalowanym filtrze:
• temperatura otoczenia : -10 do 40C,
• wilgotność: 20 do 90% RH (bez kondensacji),
• wibracje 5.9 m/sek2 (0.6 G) 10 ~ 55Hz,
• lokalizacja: 1000 m.n.p.m. lub mniej (do używania w pomieszczeniu nie narażony na korozje, zapylenie i wpływ gazów). 

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info